54
ซิตี้
Hotel Vischio Amagasaki
ที่อยู่: 1-4-1 Shioe, Amagasaki, Hyogo 661-0976
TEL: 81-6-6491-0002
GDS : Sabre : นอกเหนือจาก JR176380