46
ซิตี้
Hotel Associa Shizuoka
ที่อยู่: 56 Kuroganecho, Aoi-ku Shizuoka, Shizuoka 420-0851
TEL: 81-54-254-4141
GDS : Sabre : นอกเหนือจาก JR52726