41
JR-East Hotel Mets Mizonokuchi
: 1-1-5 Mizonokuchi, Takatsu-ku, Kawasaki, Kanagawa 213-0001
TEL: 81-44-862-0011