37
JR-East Hotel Mets Musashisakai
: 2-1-8 Kyonancho Musashino, Tokyo 180-0023
TEL: 81-422-32-5111