21
JR-East Hotel Mets Hachinohe
: 1-1 Tateda, Shiriuchi, Hachinohe, Aomori 039-1101
TEL: 81-178-70-7700