16
คลาสสิก
The Tokyo Station Hotel
ที่อยู่: 1-9-1 Marunouchi Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005
TEL: 81-3-5220-1111
GDS : Sabre : นอกเหนือจาก LX165565