12
ซิตี้
Hotel Metropolitan Saitama-Shintoshin
ที่อยู่: 11-1 Shintoshin, Chuo-ku, Saitama-shi, Saitama 330-0081
TEL: 81-48-851-1111
GDS : Sabre : นอกเหนือจาก JR314223