9
ซิตี้
Hotel Metropolitan Yamagata
ที่อยู่: 1-1-1 Kasumicho,Yamagata, Yamagata 990-0039
TEL: 81-23-628-1111
GDS : Sabre : นอกเหนือจาก JR6808