7
ซิตี้
Hotel Metropolitan Sendai
ที่อยู่: 1-1-1 Chuo, Aoba-ku, Sendai, Miyagi 980-8477
TEL: 81-22-268-2525
GDS : Sabre : นอกเหนือจาก JR48671