1
ซิตี้
JR Tower Hotel Nikko Sapporo
ที่อยู่: Nishi 2, Kita 5, Chuo-ku,Sapporo, Hokkaido 060-0005
TEL: 81-11-251-2222
GDS : Sabre : นอกเหนือจาก NK7458