25
JR-East Hotel Mets Utsunomiya
Address: 1-23 Kawamuko-cho, Utsunomiya, Tochigi 321-0965
Phone: 81-28-600-3300
GDS : Sabre : JR168421, etc.