12
City
Hotel Metropolitan Tokyo Ikebukuro
Address: 1-6-1 Nishi-Ikebukuro,Toshima-ku,Tokyo 171-8505
Phone: 81-3-3980-1111
GDS : Sabre : WW2178, etc.